Gorący Lipiec

20 lipca, 2023, Redakcja

W ostatnich tygodniach temperatura na naszej planecie osiągnęła nieznane dotąd wartości, a naukowcy ostrzegają, że wkraczamy na niebezpieczne terytorium związane ze zmianami klimatycznymi. Europa i Ameryka są dosłownie w gorącej wodzie kąpane, co skłania badaczy do wyciągnięcia wniosków.

Lipiec okazał się najgorętszym miesiącem w historii, a czerwiec był najcieplejszym czerwcem odnotowanym do tej pory. Do tego dochodzi nadejście silnego El Niño, które prawdopodobnie jeszcze bardziej podniesie globalne temperatury i spowoduje ekstremalne zjawiska pogodowe na całym świecie. Tylko niewielki fragment uwagi politycznej skupił się na tym alarmującym zjawisku, gdyż przywódcy i prawodawcy skoncentrowani są głównie na konfliktach wojennych, takich jak sytuacja na Ukrainie i jej skutki gospodarcze.

Europejscy naukowcy donoszą, że morza nagrzewają się, a temperatury na północnym Atlantyku osiągają wartości "poza skalą". Carlo Buontempo, dyrektor unijnej usługi monitorowania zmian klimatu Copernicus, podkreśla, że jest to sygnał alarmujący i niezwykle istotne jest, aby politycy zwrócili na to uwagę. Niemniej jednak, apel naukowców pozostaje w dużej mierze bez odpowiedzi ze strony decydentów.

Globalne ocieplenie, będące wynikiem działań człowieka, już zwiększyło temperaturę ziemi o 1,2 stopnia Celsjusza w porównaniu z erą przedindustrialną. Naukowcy prognozują, że rozwijający się El Niño, które jest naturalnym zjawiskiem pogodowym na Pacyfiku, dodatkowo przyspieszy ten trend ocieplenia. Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) ostrzega, że El Niño "popchnie globalne temperatury na nowe maksima".

Badania wykazują, że aktualne anomalie temperatury na Atlantyku nie są spowodowane jedynie przez El Niño, który jeszcze nie osiągnął pełnej mocy. Zmiany klimatyczne będące efektem działalności człowieka odgrywają tu kluczową rolę. Naukowcy wskazują na połączenie trendów globalnego ocieplenia i "nietypowej" cyrkulacji atmosferycznej jako główne napędzające anomalie morskie.

Jednakże, nie tylko działalność człowieka jest odpowiedzialna za te zmiany. Obserwowany jest gwałtowny spadek zanieczyszczeń pochodzących z żeglugi od 2020 roku, co przyniosło około 10-procentowy spadek emisji dwutlenku siarki, mającej działanie chłodzące. Ponadto, brak pyłu saharyjskiego nad Atlantykiem również wpłynął na podwyższenie temperatury. Zwiększająca się średnia globalna temperatura przyczynia się do intensyfikacji i częstotliwości ekstremalnych fal upałów, które zagrażają życiu ludzi i zwierząt.

Włoscy meteorolodzy ostrzegają, że kraje europejskie stają w obliczu niebezpieczeństwa pobicia rekordów temperatury. Wysokie temperatury i upały mają nie tylko wpływ na zdrowie i życie ludzi, ale także powodują destrukcję ekosystemów, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe. Koralowce na Florydzie są narażone na bezprecedensowe ryzyko bielenia z powodu nienormalnie ciepłych wód, co stanowi zagrożenie dla raf koralowych. Upały wpływają również na rybołówstwo, co ma dalekosiężne konsekwencje dla ludzi i zwierząt.

Apel naukowców o zwrócenie uwagi na te krytyczne zmiany klimatyczne jest kluczowy. Politycy powinni się skupić na faktach i danych, aby podjąć odpowiednie działania, które pomogą złagodzić skutki globalnego ocieplenia i chronić naszą planetę przed katastrofalnymi konsekwencjami. Ochrona środowiska i podejmowanie działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych powinny być priorytetami na szczeblu międzynarodowym i krajowym. Tylko w ten sposób możemy mieć nadzieję na przeciwdziałanie nieodwracalnym zmianom klimatycznym i zapewnienie lepszej przyszłości dla nas wszystkich.